PZO maakt gebruik van Yellenge voor het Event waaraan u wenst deel te nemen. U kunt daarom voorafgaand, tijdens en na afloop van het Event gebruik maken van een app voor het Event (de “App”), en eventueel (afhankelijk van het Event) de bijbehorende website (de “Eventsite”).

Bij uw gebruik van de Eventsite en de App worden er privacygevoelige gegevens (ook wel “persoonsgegevens”) van u verwerkt. PZO is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt, met welk doel, en hoe er wordt omgegaan met uw gegevens. PZO raadt u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

Algemene uitgangspunten
PZO acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom hanteert PZO een aantal kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie. PZO wil u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom PZO persoonsgegevens verwerkt. Dat doet PZO via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling van persoonsgegevens beperken. PZO let er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor uw gebruik van de Eventsite en/of de App en uw eventuele deelname aan het Event.
 • Beveiligen van persoonsgegevens. PZO neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in zijn opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. PZO vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. PZO respecteert uw rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens, zoals uw recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe PZO deze kernwaarden in de praktijk brengt en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de Eventsite en/of de App, laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. PZO bewaart en gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven via de Eventsite en/of de App, of die u via een andere weg (bijvoorbeeld via e-mail) aan PZO verstrekt. Welke gegevens PZO precies van u verwerkt, is afhankelijk van de functionaliteiten die u gebruikt via de Eventsite en/of de App.

Gebruik van de Eventsite
Via de Eventsite kunt u zich registreren als deelnemer voor het Event. Bij uw registratie wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

PZO heeft deze gegevens nodig om te kunnen controleren wie zich voor het Event hebben aangemeld. Ook heeft PZO deze gegevens nodig (als dit vereist is voor het Event waaraan u wenst deel te nemen) om u een e-Ticket en/of een e-Factuur voor het Event toe te kunnen turen.

Gebruik van de App
Indien u voorafgaand, tijdens of na afloop van het Event gebruik maakt van de App, worden via de App persoonsgegevens van u verwerkt. Ook kunt u via de App desgewenst uw eigen profielgegevens verrijken (bijvoorbeeld door het uploaden van een profielfoto). Afhankelijk van de functionaliteiten die u via de App gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bij het installeren van de App worden minimale toegangsrechten voor uw apparaat gevraagd. U kunt daarnaast (optioneel) toegang geven tot de camera van uw apparaat, zodat u de mogelijkheid heeft om via de App foto’s te maken en eventueel te delen met anderen. U kunt op ieder moment de toegangsrechten aanpassen via de instellingen van uw apparaat.

Cookies
Bij uw gebruik van de Eventsite worden er cookies geplaatst. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw apparaat als u de Eventsite bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Bij uw gebruik van de App worden géén cookies op uw apparaat geplaatst.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de Eventsite dan niet meer optimaal werkt. De Eventsite maakt gebruik van:

 • Functionele cookies om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de Eventsite goed werken en uw gebruikerssessie bewaard blijft gedurende uw bezoek aan de Eventsite.
 • Analytische cookies om inzichtelijk te maken hoe u onze Eventsite gebruikt en op basis daarvan (eventueel) de Eventsite te verbeteren.

Met derden die cookies plaatsen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens. Toch heeft PZO geen volledige controle op wat deze derde partijen met de verkregen persoonsgegevens doen. Zie de privacyverklaring van de betreffende partijen voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

Vertrouwelijkheid en doorgifte
PZO vindt privacy erg belangrijk en vanzelfsprekend gaat PZO vertrouwelijk met de door u opgegeven persoonsgegevens om. De data die u via de Eventsite en/of de App verstrekt, worden opgeslagen in Nederland bij een premium hostingprovider.

Uiteraard verstrekt PZO uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor uw gebruik van de Eventsite en/of de App of uw deelname aan het Event. Als PZO een vermoeden hebben van fraude of misbruik van de Eventsite en/of de App, kan PZO uw persoonsgegevens wel overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Beveiliging
Er zijn verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. Hiermee wordt de informatie die u invoert via de Eventsite en/of de App afgeschermd voor derden. Ook worden de gebruikte systemen regelmatige geüpdatet en wordt de beveiliging daarvan regelmatig getest. Beveiliging heeft de constante zorg en aandacht van PZO. 

Bewaartermijnen
30 dagen na afloop van het Event worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd uit de systemen door middel van een zogeheten “flush”. PZO maakt daarnaast regelmatig een back-up, zodat uw persoonsgegevens teruggezet kunnen worden in het geval van een catastrofale storing. Deze back-ups worden voor een periode van 14 dagen bewaard. Het is dus mogelijk dat uw gegevens na het “flushen” van het systeem nog enige tijd (voor een periode van maximaal 14 dagen) opgeslagen staan in een back-up

Uw rechten
Onder de privacywetgeving heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u vragen om een gegevensexport te verstrekken van persoonsgegevens die PZO van u verwerkt, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wilt beperken. Om misbruik te voorkomen, kan PZO u vragen om uzelf te identificeren.

Bij het inzien van uw persoonsgegevens mag u deze gegevens ook kopiëren, opslaan of verspreiden, dit is echter uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen wanneer u een vraag heeft over hoe PZO met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt PZO u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthouder op het gebied van privacy). U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
PZO kan wijzigingen aanbrengen in deze privacy- en cookieverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

E-mailadres: secretariaat@pzo.nl

Telefoonnummer: 070 3490233